Корзина
Реклама
Продукция
Фильтр:

альфа - стар Альфа - Стар

Альфа-Стар

Діюча речовина:Трибенурон-метил, 750 г/кг

Формуляція:Водорозчинні гранули
Призначення:Післясходовий гербіцид системної дії для знищення однорічних та багаторічних дводольних бур’янів

Тара:0,5 кг

Переваги

Широкий спектр контрольованих бур’янів, особливо таких, як осот, підмаренник чіпкий та ін.
Низька норма внесення – 15–20 г/га, забезпечує зручність та простоту у використанні.
Розтягнуті строки застосування: від появи 2 листків до прапорцевого листка.
Початок дії на бур’яни вже через 2–3 години після внесення.
Сумісний з більшістю пестицидів.
Не має обмежень у сівозміні.
*Ефективно працює починаючи з температури повітря 5°С.

Механізм дії

АЛЬФА-СТАР – системний гербіцид для післясходової боротьби з двосім’ядольними бур’янами. Діюча речовина гербіциду поглинається переважно листками і переміщується до точок росту бур’янів, що забезпечує ефективний захист протягом 4 тижнів. Трибенурон-метил зупиняє поділ клітин чутливих бур’янів, у результаті чого їх ріст припиняється через декілька годин після обробки. Видимі симптоми з’являються через 5–8 днів. Менш чутливі бур’яни та ті, що перебувають на більш пізній стадії росту, можуть не загинути, але їх ріст припиняється, і вони більше не конкурують з культурою за споживання поживних речовин і води. Тепла погода підвищує швидкість дії гербіциду, а прохолодна та суха – уповільнює її.

Властивості
АЛЬФА-СТАР забезпечує ефективну боротьбу з більшістю однорічних та багаторічних дводольних бур’янів, включаючи стійкі до препаратів групи 2,4-Д. Для максимальної ефективності АЛЬФА-СТАР слід вносити в період активного росту бур’янів, тобто в стадії від 3 до 6 листків. Завдяки швидкому розпаду препарату у ґрунті відсутні обмеження для наступних культур в сівозміні. АЛЬФА-СТАР контролює ключові багаторічні бур’яни у посівах зернових, у тому числі осот рожевий. Системна дія препарату дає можливість проникати через листя до коренів, знищуючи всю рослину. Найкраще АЛЬФА-СТАР використовувати в той час, коли всі бур’яни зійшли і добре розвинулися. Найкращий період контролю осоту рожевого – у фазі розетки. Найкращий період контролю підмаренника чіпкого — до 4-ї мутовки.

Загальні рекомендації

Для ефективної боротьби з бур’янами необхідно ретельно покрити їх робочим розчином. Для розширення спектру контрольованих двосім’ядольних бур’янів можливе застосування бакових сумішей АЛЬФА-СТАР (10–15 г/га) і ДІАМАНТ (0,5–1 л/га) або Альфа-Дикамба (0,15–0,2 л/га). У разі густого стояння пшениці чи сильної забур’яненості необхідно підвищити витрату води. При застосуванні з іншими препаратами чи поверхнево-активними речовинами спочатку у бак обприскувача завантажують АЛЬФА-СТАР, а потім додають всі інші продукти. Робочий розчин необхідно використати впродовж 24 годин. Обприскування проводити за швидкості вітру не більше 5 м/с. Застосовувати у суху погоду. Дощ протягом 3 годин після обприскування може знизити ефективність. Не допускайте знесення робочого розчину на сусідні культури, чутливі до гербіциду.

Норма витрати робочої рідини
200–300 л/га

Цена:
аргумент АРГУМЕНТ

Системный гербицид сплошного действия для уничтожения вегетирующих растений сорняков. Десикант сельскохозяйственных культур

Действующее вещество: изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л, в кислотном эквиваленте 360 г/л

Производитель: Петерс энд Бург, Лтд, Венгрия

Формуляция:   водный раствор

Тарная единица: канистра 1л, 20 л

Механизм действия

Действующее вещество поглощается надземной частью растения и разносится по всем органам, нарушая процессы белкового синтеза. Блокировка фотосинтеза и дыхания у растений, приводит к полной их гибели, в том числе корневой системы.
 Признаки гербицидного действия
Первые визуальные признаки гербицидного действия на однолетних сорняках появляются на 3-4 день, а на многолетних не менее чем на 7 день в виде изменения окраски растений. Полная гибель растений наблюдается на 14-16 день после обработки, в зависимости от стадии и фазы развития сорняков.

Рекомендации по применению препарата

Погодные условия

Максимальная эффективность действия препарата наблюдается при среднесуточной темпе-ратуре 15 ... 200С. Не рекомендуется применять препарат АРГУМЕНТ при пониженных (менее +120С) и при повышенных (более 250С) температурах воздуха. Дождь в течение 6 часов после внесения препарата может существенно снизить эффективность его действия на растения сорняков.

 Внесение препарата

Препарат АРГУМЕНТ вносится однократно наземным опрыскиванием активно вегетирующих сорняков на парах, а также на полях до посева до появления всходов культурных растений. 
Опрыскивание проводят за 12-14 дней до проведения механических обработок почвы (культивация, дискование, вспашка)

Норма расхода препарата

Норма расхода препарата от 2 до 8 л / га и выбирается согласно видового состава сорняков и их фазы развития. Для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными сорняками норма расхода при высоте растений 5-10 см — 2-3 л / га, при перерастании растений (высота более 10 см) — 3-4 л / га. Для уничтожения многолетних сорняков при их высоте 10-15 см норма расхода препарата составляет 4-6 л / га, а в более поздние фазы развития (при высоте более 10-15 см), а также при борьбе с вьюнком полевым — 6-8 л / га. Опрыскивание проводят за 12-14 дней до провндения механических обработок почвы.

Норма расхода рабочего раствора

Норма расхода рабочего раствора зависит от густоты травостоя и составляет 200-400 л / га для наземных опрыскивателей. Важным является полное покрытие растений рабочим раствором. Норма расхода рабочего раствора не должно вызывать его стекания с поверхности растений, которые обрабатываются.

 

Сроки выхода людей  на обработанные препаратом площади  для проведения механизированных работ – 3 дня; для ручных робот – 7 дней. 
Норма рабочего раствора – 100-200 л/га.

 Приготовление рабочего раствора

При смешивании с водой препарат склонен к чрезмерному пенообразованию. Поэтому для приготовления рабочего раствора бак опрыскивателя заполняют водой на 3/4 объема, добавляют необходимое количество препарата и включают режим смешивания. Доливают бак опрыскивателя до полного объема при включенном режиме смешивания. 
При внесении препарата режим смешивания должен быть постоянно включенным для поддержания рабочего раствора в однородном состоянии.

Цена:
багира супер Багира Супер

Универсальный селективный граминицидов для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками.

Упаковка: 250 мл, 1л

Действующее вещество: Квизалофоп-п-этил, 50 г/л

Норма расхода рабочей жидкости: 200–300 л/га.

 

 

Свойства:

БАГИРА СУПЕР уничтожает однолетние злаковые: лисохвост, овсюг, просо куриное, различные виды мыши, самосевы ячменя, проса, ржи, пшеницы, многолетние злаковые (свинорой пальчатый, пырей ползучий, гумай и другие). При применении следует учитывать, что полная гибель сорняков наступает не ранее чем через 7-10 дней однолетних злаковых и 14-20 дней - многолетних злаковых. Но в течение этого времени они не растут и не подавляют культуру.

 

Преимущества:

• Идеально решает проблему борьбы со злаковыми сорняками.
• Обработка производится независимо от фазы развития культуры.
• Эффективен против падалицы зерновых культур.
• Уничтожает подземную часть злаковых сорняков и предотвращает их повторное
регенерации.
• Не проявляет фитотоксичности на культурные растения и последующие культуры
в севообороте.

 

Механизм действия:

Препарат нарушает процесс фотосинтеза, растения перестают расти, приобретают антоцианы окраску,увядают и отмирают.

 

Общие рекомендации:

Наиболее эффективным для использования граминицидов БАГИРА СУПЕР является период активного роста сорняков при теплой погоде и достаточной влажности почвы. Лучше проводить опрыскивание при наличии 2-3 листьев до фазы кущения у однолетних и 4-6 листьев у многолетних (при высоте растений 10-15 см). При таких условиях применяют минимальные рекомендованные нормы расхода препарата. В случае применения гербицида на более поздних фазах развития сорняков необходимо увеличить норму расхода. Раствор препарата необходимо использовать в течение нескольких часов после приготовления. Препарат БАГИРА СУПЕР можно применять в смесях с другими средствами защиты растений (гербицидами, фунгицидами, инсектицидами), кроме сильно щелочных. 

Цена:
герб 900 к е ГЕРБ 900, к.е.

Селективный почвенный гербицид для борьбы с наиболее распространенными однолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками на посевах сельскохозяйственных культур.

Производитель: Нертус

Характеристика

Действующее вещество: ацетохлор, 900 г/л. 
Формуляция: концентрат эмульсии 
Механизм действия: действующее вещество препарата ацетохлор поглощается из влажной почвы проростками сорняков, а также первичными корнями, ингибирует процессы синтеза белка, а также нарушает процессы деления клеток, что приводит к угнетению и гибели растений. В однолетние злаковые сорняки препарат, как правило, попадает через верхушку (эпикотиль), в однолетние двудольные сорняки препарат поступает через первичные корни.

Преимущества

Главным условием высокой эффективности действия препарата являются: 

     наличие почвенной влаги;   мелкокомковатая структура почвы;   равномерное распределение рабочего раствора в слое почвы глубиной 0-5 см. 
Цена:
евро-лайтнинг ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

 

Препаративная форма: Водорастворимый концентрат (ВРК) Действующее вещество:33г/л Имазамокс+ 15 г/л Имазапир

Механизм действия
Препарат ингибирует энзим фцетолактатсинтазу (ALS). Этот энзим имеется только у растений и бактерий, его нет у животных. ALS является катализатором биосинтеза аминокислот: валина, лейцина и изолейцина.
Подавление образования ALS блокирует образование этих аминокислот и синтеза белка, что, в свою очередь, приводит к гибели сорных растений.

Подробная информация о культурах и заболеваниях:

Однолетние двудольные= 1,0-1,2 л/га
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высеивать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох — через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высеивать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс — через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га

Однолетние злаковые 1,0-1,2 л/га

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высеивать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох — через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высеивать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс — через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га

Цена:
майтус Майтус

Послевсходовый гербицид для борьбы с основными однолетними двудольными и злаковыми сорняками в посевах кукурузы

 Действующее вещество: производные сульфонилмочевины

Производитель: Синокем Хебеи Корпорейшн, Китай

Формуляция:   водорастворимые гранулы

Тарная единица: 500 г

Спектр действия препарата

За счет уничтожения как однолетних так и многолетних двудольных и злаковых сорняков, в том числе бодяка полевого (осота розового), горчицы полевой, видов щирицы, видов щетинника, ежовника обыкновенного и пырея ползучего, а также гибких сроков внесения препарат можно применять в соответствии  с  конкретной  ситуацией  в производстве.

Механизм действия

Действующее вещество препарата обладает системным характером действия. Оно поглощается надземной частью растений, транспортируется к апикальным меристем, где блокирует процессы  деления  клеток.

 Признаки гербицидного действия

Первые визуальные признаки действия препарата на сорняки (обесцвечивание, угнетение роста растений, отмирание верхушек побегов) проявляются на 3-5 день, что связано со специфическим  механизмом  действия  препарата. Окончательная гибель сорняков происходит на протяжении 2-3 недель.


*При борьбе с многолетними злаковыми сорняками (пырей ползучий, гумай) рекомендовано применять максимально рекомендованную дозу гербицида (50 г/га)

**Норма расхода ПАВ Талант-100 мл на каждые 100 л рабочего раствора, или 0,1% раствор

Фаза развития культурных растений

Препарат применяют, когда растения кукурузы находятся в фазе 1-7 листьев.

Фаза развития сорняков

Максимальная эффективность препарата наблюдается при применении его во время активного роста и развития сорняков:
 - многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, гумай) — при высоте 10-15 см;
 - однолетние злаковые (виды щетинника, плоскуха обыкновенная (просо куриное) — фаза 1-3 листьев;
 - однолетние двудольные сорняки — фаза 2-4 листьев. 

Погодные условия

Препарат применяют при среднесуточных температурах воздуха +10 ... 250С. Применение препарата при пониженных (менее +100С) или при повышенных (более +250С) температурах воздуха может привести к токсикации культурных растений. Дождь в течение 4 часов после внесения препарата может существенно снизить эффективность его воздействия на сорняки.

Применение гербицида Майтус при засушливых условиях

Норма расхода рабочего раствора должна составлять не менее 300 л/га для обеспечения лучшего смачивания растений сорняков. Гербицид Майтус, затем добавляют аммонийные удобрения, после чего добавляют  ПАВ. Норма расхода рабочего раствора составляет 200-300 л/га.
Рекомендуемые баковые смеси

Применение гербицида Майтус в баковых смесях с гербицидами группы 2,4-Д значительно повышает эффективность уничтожения таких сорняков как амброзия полыннолистная, дурман обыкновенный, вьюнок полевой, марь белая, паслен черный и др.

Приготовление рабочего раствора

Для приготовления рабочего раствора бак опрыскивателя заливают водой на 1/3 объема. Включают режим смешивания и добавляют необходимое количество препарата или его маточный раствор. Доливают бак опрыскивателя до 3/4 объема, останавливают смешивание и добавляют необходимое количество ПАВ в толщу рабочего раствора. Доливают бак опрыскивателя до полного объема и снова включают режим смешивания. При внесении препарата режим смешивания должен быть включен для поддержания рабочего раствора в однородном состоянии.

Предостережение

- не рекомендуется применять препарат Майтус на посевах сахарной кукурузы, кукурузы попкорн, посевах кукурузы на семена (размножение родительских линий);

- не рекомендуется применять препарат при перерастании культурных растений (более 7 листков);

- не применяйте препарат Майтус на полях в течение 7 дней до или после обработки кукурузы инсектицидами из группы фосфорорганические соединения, поскольку это может привести к токсикации культурных растений;

- механические обработки посева (культивация или боронование) за 7 дней до внесения препарата или в течение 7 дней после его применения могут существенно снизить эффективность его воздействия на сорняки;

- не применяйте препарат Майтус, если рН рабочего раствора менее 4, в том числе и при добавлении  партнерских  компонентов  баковой  смеси.

Цена:
отаман Отаман

Системный гербицид-десикант сплошного действия

Действующее вещество: Изопропиламинна соль глифосата − 480 г / л, в кислотном эквиваленте − 360 г / л

Норма расхода рабочей жидкости: 150–250 л/га.

 Свойства:

Надежность препарата проявляется в виде стабильного гербицидного эффекта при использовании для приготовления рабочего раствора воды с широким интервалом жесткости. Препарат характеризуется низким уровнем пенообразующей способности при приготовлении рабочего раствора. Это свойство очень актуальное при использовании препарата методом малообъемного опрыскивания, особенно во время авиационного внесения.

 

Общие рекомендации:

Применять при сухой и безветренной погоде, не позднее чем за 6 часов до выпадения дождя. Во время опрыскивания не допускать попадания гербицида на листья культурных растений, деревьев и кустов. Не применять гербицид ОТАМАН при температуре воздуха ниже +10 °С и при температуре воздуха выше +25 ° С.

 

Механизм действия:

Препарат подавляет белковый синтез в клетках растений, в результате чего происходит ингибидация синтеза хлорофилла с последующим отмиранием растений. Благодаря современной поверхностно-активные вещества гербицид ОТАМАН быстро и эффективно проникает через листья и другие зеленые части растения и разносится по всем органам к корневой системе. Растения погибают в течение 5-12 дней. Сначала наблюдается пожелтение растений, потом листья вянут.

Цена:
рамзес Рамзес ПЕРЕВАГИ • Зручність у користуванні: не розпорошується, немає запаху, низькі норми внесення (40-50 г/га). • Відмінний контроль широкого спектру злакових і дводольних бур'янів. • Тривалий період внесення — від 1 до 7 листків культури. • Відсутність обмежень у сівозміні.  МЕХАНІЗМ ДІЇ  РАМЗЕС блокує фермент ацетолактатсинтетазу, яка відповідає за синтез основних амінокислот, які беруть участь у синтезі білка. Завдяки цьому в чутливих рослин швидко уповільнюється поділ клітин, зупиняючи ріст.   ВЛАСТИВОСТІ За оптимальних умов і доз застосування РАМЗЕС забезпечує надійний контроль над такими бур'янами: Чутливі — вісюг звичайний, гумай (насіння і ризоми), грицики звичайні, гірчиця польова, дворядник тонколистий, жовтець (види), зірочник середній, китник мишачехвостиковий, мак дикий, м'ята польова, мишій (види), осот рожевий, пажитниця багатоквіткова, півняче просо або плоскуха звичайна, пальчатка кров'яна, пирій повзучий, підмаренник чіпкий, просо посівне, переліска однорічна, ромашка (види), редька дика, рутка лікарська, ріпиця зморшкувата, соняшник звичайний (фаза 2-4 листки), тимофіївка (види), щавель (види), щириця волосиста. Помірно чутливі — амброзія полинолиста, гірчак вузлуватий, гірчак почечуйний, гірчак березкоподібний, лобода біла, лобода гібридна. Стійкі — берізка польова, паслін чорний, хвощ польовий.   ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  На полях, забур'янених пирієм повзучим та гумаєм, застосовуйте максимально рекомендовану дозу. Завдяки швидкому розкладанню в ґрунті (період напіврозпаду становить 10 днів) немає обмежень у сівозміні. Пересівання проводять тільки кукурудзою або картпртоплею. Не рекомендується вносити РАМЗЕС на батьківських лініях для виробництва насіння кукурузи та на посівах цукрової кукурузи. Якщо були застосовані системні фосфорорганічні інсектициди, то протягом 7 днів не слід вносити РАМЗЕС. У свою чергу, протягом 7 днів після внесення РАМЗЕСу не застосовуйте ці інсектициди. Для розширення спектру контрольованих двосім'ядольних бур'янів (лобода, гірчаки, амброзія, берізка польова, паслін) використовуйте бакову суміш РАМЗЕС (40-50 г/га), Альфа-Дикамба — 0,3-0,4 л/га або Альфа-Маїс 10 г/га і Альфалип (100г на 100 л розчину). Застосовуйте Рамзес з додаванням прилипача Альфалип.  НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ 200-300 л/га. Цена:
Агрохимия и семена

+38067-25-19-211, +38050-572-99-40 - Николай Михайлович (04849) 6-29-05 | Сайт: agro-nova.ftes.info | Email: agronova2001@mail.ru

2012 - 2019 год
Управление сайтом Сайт создан Ftes.info Каталог предприятий Украины